Vuoden 2008 Kellokas: Nuorisotutkimusseura

Naistoimittajat ry on valinnut vuoden 2008 Kellokkaaksi helsinkiläisen Nuorisotutkimusseuran, joka jo 20 vuotta on keskittynyt tutkimaan Suomen nuorison elämää.

– Jokelan ja Kauhajoen jälkeen koko Suomi on herännyt hämmentyneenä kysymään, mikä meidän lapsiamme ja nuoriamme oikein vaivaa. Asiantuntijoiden huoli lasten ja nuorten kasvaneista mielenterveysongelmista, koulupudokkaista ja syrjäytyneistä on kaikunut koko lailla kuuroille korville, sanoi Naistoimittajat ry:n puheenjohtaja Eeva Koskinen.

Nuorisotutkimusseura kehittää ja tekee Nuorisotutkimusverkoston kautta nuorisoa koskevaa tutkimusta ja tarjoaa nuoria koskevaa tietoa ja asiantuntemusta – tutkimuksia, näkökulmia, tulkintoja, kannanottoja -yhteiskunnallisten kenttien eri toimijoille. Kiinnostaako päättäjiä tutkimustieto vasta siinä vaiheessa, kun ongelmat sananmukaisesti räjähtävät käsiin?

NUORISOTUTKIMUSSEURA2008kellokas

– Te olette olleet kiinnostuneita näistä meidän nuoristamme jo 20 vuotta ja tehneet erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä heidän arkisesta elämästään. Teemat ovat koskeneet nyky-yhteiskunnan nuorten aikuistumisen eri ulottuvuuksia. mm. nuorisokulttuureja, etnisiä suhteita, syrjäytymistä, mediakasvatusta ja terveyttä, sanoi puheenjohtaja Koskinen.

– Tämän hetken valossa ne ovat kaikki tyynni kovinkin kiinnostavia aiheita, mutta olemmeko me journalistit tarttuneet näihin ahnaasti, emme useinkaan, ovatko selvitykset olleet poliittisten päättäjien aktiivisia työkaluja, hän kysyi ja vastasi, etteivät varmasti tarpeeksi.

Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtaja Leena Suurpää ja Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja Terhi-Anna Wilska ottivat Kellokas-kellon vastaan iloisina. – On hienoa, että nuorisotutkimus saa tällaisen huomion. Uskon, että voimme yhdessä leventää ja syventää kuvaa nuorten arjessa Suomessa, sanoi Leena Suurpää.

Nuorisotutkimusseura edistää monitieteellistä nuorisotutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi se järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja, ylläpitää nuorisotutkijarekisteriä, julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta. Vuoden 1999 alussa perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta seura harjoittaa ja rahoittaa tutkimustoimintaa.

Naistoimittajat ry. on vuonna 1946 perustettu toimittajayhdistys, johon kuuluu noin 200 jäsentä. Aktiivisesti toimivan yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa naiskuvaan mediassa, edistää naistoimittajien yhteistyötä ja ottaa kantaa naisten etuja koskeviin asioihin viestimissä. Puheenjohtajana toimii toimittaja Eeva Koskinen.