Hankkeet

Naisjournalistien työelämäkerrat

Tuomme näkyvyyttä naisjournalistien työlle ja esittelemme sen monipuolisuutta tallentamalla työlämäkertoja. Naistoimittajien vuoden 2020 suurhankkeessa tuodaan samalla esille median muutoksen eri puolia ja vaiheita tavalla, jossa tunnistetaan naisten näkökulma ja osuus muutoksiin. Keräys huipentuu Naistoimittajien 75-vuotisjuhlaan keväällä 2021, jolloin nostamme esille tärkeimpiä aiheita.

Lue miten pääset mukaan tallentamaan työelämäkertoja

Sukupuolella väliä?

Sukupuolella väliä?  on THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen vetämä EU-rahoittama hanke, jolla pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa sekä mediassa että poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa.
Hanke toteuttaa toimittajakoulutuksia sekä kehittää vaaleihin ja päätöksentekoon liittyvää tasa-arvotietoa.
Hanke edistää myös sukupuolen moninaisuuden ja intersektionaalisuuden huomioonottamista.
Naistoimittajat ry ovat hankkeessa mukana, samoin Journalistiliitto, YLE ja Kotimaisten kielten keskus (Kotus).

Afganistan-hanke (2009-2018)

Naistoimittajat ry pyöritti Afganistan-hanketta vuodesta 2009 vuoteen 2018. Hankkeessa on koulutettu satoja haastavissa oloissa työtään tekeviä afganistanilaisia naistoimittajia.

Lue lisää Afganistan-hankkeesta