Yhdistys

Naistoimittajat ry – Kvinnliga journalister rf perustettiin 1946 yhdistämään naisia, jotka saavat toimitustyöstä pääasiallisen toimeentulonsa. Naistoimittajat ry on Suomen vanhimpia toimittajayhdistyksiä. Tarkoituksemme on kehittää jäsenten ammatti- ja elämäntaitoa sekä olla eri viestimissä työskentelevien naisten yhdyssiteenä.

Yhdistys edistää naistoimittajien yhteistyötä. Yhdistys vaikuttaa naiskuvaan lehdistössä, radiossa ja televisiossa sekä ottaa kantaa naisten etuja koskeviin asioihin viestimissä.

Yhdistykseen kuuluu noin 110 jäsentä. Jäseneksi pääsee vuoden alalla työskennellyt, alansa toimittajajärjestöön kuuluva tai yhdistyksen kahden jäsenen suosittelema naistoimittaja. Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Se valitsee myös yhdistyksen hallituksen (puheenjohtaja, 6-8 varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä) kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenkirjeet kertovat yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Naistoimittajat ry:n kunniajäsenet ovat Marjo Cunningham, Maija Kauppinen, Raija Lahtinen, Leena Linnus, Ritva Reinboth,  Leena Tamlander-Pulli ja Vellamo Vehkakoski.

Naistoimittajat ry pitää tiiviisti yhteyttä oman alansa yhdistyksiin, näistä tärkeimpänä Suomen Journalistiliitto. Yhdistys kuuluu vuonna 1911 perustettuun Naisjärjestöjen Keskusliittoon, yhtenä sen yli 70 jäsenjärjestöstä.

Vuonna 2024 Naistoimittajat ry:n vuosittainen jäsenmaksu on 40 € pääkaupunkiseudulla asuville, 30 € muualla asuville ja 20 € opiskelijoille.