Toiminta

Screening gender

Naistoimittajat ry kysyi vuosina 1996–2009 Kenen kuva – kenen ääni? -hankkeessa, että kuka näkyy ja puhuu viestimissä. Onko se vain valkoihoinen, kaupunkilainen, keski-ikäinen mies? Missä ovat naiset, nuoret, vanhukset, maahanmuuttajat, tavalliset kansalaiset? Kenen kuva – kenen ääni? -hanke näytti, miten media tuottaa stereotypioita ja unohtaa moniäänisen ja monivärisen yhteiskunnan.

Screening gender oli Naistoimittajat ry:n koulutusohjelma, jonka avulla voi oppia tekemään parempaa journalismia. Se tarjosi myös medialukutaitoa kaikille. Sitä käytettiin lukuisissa koulutuksissa niin journalismin ammattilaisille ja opiskelijoille kuin eduskunnassa, eri järjestöissä ja seminaareissa jopa ulkomailla. Koulutusohjelman pohjana olivat kansainväliset koulutusmenetelmät Screening Gender, Portraying Politics ja Diversity toolkit.

Näiden koulutusmenetelmien taustalla on eurooppalaisia yleisradioyhtiöitä, Euroopan journalistiliitto EFJ, Euroopan journalismikeskus EJC ja Euroopan yleisradioliitto. Niiden tukijoita ovat muun muassa Euroopan komissio ja Euroopan sosiaalirahasto.

Koulutusmenetelmissä on esimerkkejä eri maiden televisio-ohjelmista, mutta niitä voi soveltaa myös muuhun mediaan. Esimerkit näyttävät, millaista ihmiskuvaa viestimet välittävät – ja miten voi oppia tekemään monipuolisempaa journalismia.

 

Lukupiiri

Naistoimittajien lukupiiri on pyörinyt vuodesta 2007. Kokoonnumme keskimäärin neljä kertaa vuodessa joko yleisissä kodinomaisissa tai yksityisissä tiloissa tai ravintoloiden kabineteissa. Keskustelut käynnistyvät alustettuina tai spontaanisti ja jatkuvat vilkkaina, innostuneina, antoisina ja lähestulkoon päättymättöminä. Lukupiiri on ihanteellinen kirjallisuuden harrastamisen muoto. Se on vapaa ja vapauttava yksilöllinen ja yhteisöllinen yksissä kansissa. On yllättävää ja elähdyttävää kuulla, kuinka eri tavoin sama kirja on luettu ja otettu vastaan. Lukukokemus moninkertaistuu.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita, usein kuitenkin on edellytetty, että yhdessä etukäteen valittu teos on luettu. Aktivisteiksi on osoittautunut toista kymmentä kirjaharrastajaa. Ohjelmassamme on koti- ja ulkomaista kaunokirjallisuutta, klassikoita ja uutuuksia.

Lisätietoja saa lukupiirivastaavalta Seija Nummijoelta,

 

Baltia-yhteistyö

Naistoimittajat ry on pitkään ollut mukana erilaisissa Baltiaan ja erityisesti Viroon liittyvissä hankkeissa. Naistoimittajat on toiminut yhteistyössä Viron naistoimittajien yhdistyksen, Eesti Naistoimetajate Ühenduksen kanssa. Yhteistyötä on tehty myös Viron suurlähetystön, Suomen Viron-instituutin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Tallinnan-toimiston kanssa.

Vuonna 2009 Naistoimittajat ry:n jäsenet osallistuivat mediakasvatus-hankkeeseen, jonka idea syntyi syksyllä 2008 Tallinnassa pidetyssä seminaarissa. Suomalaisten, virolaisten ja liettualaisten yhteisen hankkeen tavoitteena oli edistää nettiturvallisuutta, lisätä sosiaalisen median tuntemusta ja internetin käyttöä rakentavan yhteisöllisen tiedon tuottamisessa. Tämä aikuisten mediakasvatushanke Social Media Education for Adults sai rahoituksen Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus -ohjelmasta. Hanke kesti puolitoista vuotta ja päättyi vuoden 2011 lopussa. Hankkeessa olivat mukana Naistoimittajien lisäksi mm. Viron Suomi-instituutti, Kansanvalistusseura, Eesti Vabaharidusliit ja Eesti Naistoimetajate Ühendus sekä Vilnan Aikuiskoulutusinstituutti Liettuassa. Hankkeen koordinaattorina toimi Naistoimittajien hallituksen jäsen Sirkku Määttä.

Syksyllä 2010 Viron naistoimittajat pitivät Tallinnassa toimittajille ja aikuiskouluttajille suunnatun seminaarin, joka kokosi viitisenkymmentä osallistujaa. Suomen Naistoimittajien viestin seminaariin vei jäsen Mervi Viteli.

Syksyllä 2011 Naistoimittajien hankevastaava Mervi Viteli järjesti toimittajille ja aikuiskuluttajille suunnatun sosiaalisen median seminaarin Eurooppa-salissa Helsingissä. Osanottajia oli kuutisenkymmentä.

Vuosina 2013–15 Naistoimittajat osallistui Baltian ja Suomen myytteihin keskittyneeseen Exploring Nordic and Baltic Myths and Legends NordPlus -hankkeeseen. Naistoimittajien jäseniä osallistui hankkeen neljään seminaariin Liettuassa, Virossa, Suomessa ja Latviassa.

Kesäkuussa 2014 Naistoimittajat järjesti myyttisen illan Helsingissä Villa Salinissa. Esiintymässä oli mm. Inehmo-ryhmä. Tapahtuma oli osa Exploring Nordic and Baltic Myths and Legends NordPlus -hankkeen Helsingin-seminaaria.

Hankkeen seminaareissa käsiteltiin muinaisia myyttejä maailman ja elämän synnystä, myyttisiä jumalia, yliluonnollisia sankareita ja muita olioita. Osanottajat esittelivät oman maansa kansanuskomuksia, joista keskusteltiin. Seminaareihin osallistuivat Naistoimittajista Mervi Viteli-Hietanen, Marja-Liisa Kinturi, Raisa Kuusipalo, Sirkku Määttä, Kristiina Pihlaja ja Seija Nummijoki.

 

Tee se! -keskustelusarja journalismin uusista tuulista

Syksyllä 2015 Naistoimittajat ry järjesti keskustelusarjan journalismin tulevaisuudesta. Rahastonhoitaja Anne Ignatiuksen ja puheenjohtaja Hannele Huhtalan toimesta järjestetyn keskustelusarjan tilaisuuksia oli viisi: 20.8. Perusta kollektiivi! Noon-kollektiivi kertoo työtavoistaan antikvariaatti Sofiassa, 17.9. Ryhdy freelanceriksi! Puhujina olivat Outi Kaartamo Imagesta, Kati Toivanen Trendistä sekä Jussi Salokangas Journalistiliitosta, tilaisuus pidettiin Journalistiliiton kokoustila Hakaniemessä, 22.10. Perusta mainostoimisto! Heidi Korva esittelee Communikéa, 19.11. Perusta erikoistunut viestintätoimisto! Kaskasmedian tiloissa ja 10.12. Lyö hynttyyt yhteen tutkijoiden kanssa! -tilaisuudessa puhuivat toimittaja Reetta Räty ja Kalle Korhonen, Koneen säätiön yliasiamies.

Keskustelusarja keräsi paljon kehuja ja osallistujia. Suosituin tilaisuus oli Ryhdy freelanceriksi -ilta, joka keräsi 40 osallistujaa. Keskustelusarjalle suunnitellaan jatkoa vuodelle 2016.

 

Somalia-hanke

Naistoimittajat ry oli vuosina 2012–2013 mukana Suomen ulkoministeriön rahoittamassa Nasib-hankkeessa, jossa koulutettiin naisista mediaosaajia Somaliassa. Hankkeen puitteissa on muun muassa avattu naisten oma radioasema Mogadishuun.

Kirsi Mattila ja Päivi Nikkilä toimivat Naistoimittajat ry:n edustajina kouluttajina toukokuussa 2015 Vikesin sananvapaus-hankkeessa Somalian julkinen palvelu, sananvapaus ja journalistien oikeudet Mogadishussa, Somaliassa. Koulutukseen kuului paikallisille naistoimittajille räätälöidyn journalismikoulutuksen valmistelu, fasilitointi, mentorointi ja kouluttaminen.