Sukupuolella väliä -koulutusmateriaalit

Vuonna 2019 käynnistynyt Sukupuolella väliä -hanke päättyi 31.1.2021.
Sukupuolella väliä? -hankeen tavoitteena oli edistää sukupuolten tasa-arvoa mediassa sekä poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa. Siihen kuului myös toimittajakoulutus sekä vaaleihin ja päätöksentekoon liittyvän tasa-arvotiedon kehittäminen. Hanke edisti myös sukupuolen moninaisuuden ja intersektionaalisuuden huomioonottamista.
Hankeen toteutti Tasa-arvotiedon keskus (THL), ja sitä rahoitti Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma 2014–2020 (REC).

Naistoimittajat ry oli hankkeessa yhdessä Kotimaisten kielen keskuksen Kotuksen, Journalistiliiton ja Ylen kanssa.

Vaikka itse hanke on päättynyt, THL on nyt julkaissut toimittajille ja viestijöille suunnatun maksuttoman Sukupuolella väliä mediassa -koulutuksen verkossa: www.thl.fi/tasaarvomediassa 

Koulutus tarjoaa:
* vinkkejä sukupuolitietoiseen kielenkäyttöön ja kuvitukseen
* apua haitallisten normien ja stereotypioiden tunnistamiseen
* keinoja mediassa esiintyvien asiantuntijoiden monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Koulutusta voi hyödyntää oman oppimisen tueksi tai työyhteisön koulutuksen järjestämisessä.

Hankkeen tuotoksia ovat myös:

Sukupuolella väliä? -hankkeen tulosten hyödyntäminen ja jalkauttaminen jatkuu myös THL:n tulevissa töissä ja uusissa hankkeissa. Sukupuolitietoisen kielenkäytön ja kuvaviestinnän edistämistä THL jatkaa
ylläpitämällä Facebookissa sukupuolitietoisen viestinnän verkostoa.

Hankkeen tuotokset ja materiaalit löytyvät koottuna tältä sivulta, josta ne on helppo ottaa käyttöön.

Sukupuolella väliä? -hanke: www.thl.fi/sukupuolellavalia

Sukupuolten tasa-arvo (THL): www.thl.fi/tasa-arvo

Facebook: https://www.facebook.com/tasaarvotieto/

Twitter: @tasaarvotieto

Tasa-arvoasioiden verkostokirje: www.thl.fi/tasa-arvo-verkostokirje