Sotesta suoria sanoja ja perään Kirkan tarina

Kuntaliiton taustatilaisuudessa saatiin kuulla suoria sanoja ja mielenkiintoisia kuvioita tekeillä olevasta sote-uudistuksesta. Naistoimittajia oli paikalla yli kaksikymmentä ja keskustelu ryöppysi vilkkaana.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio avasi näkökulmia muun muassa paljon keskustelua aiheuttaneeseen valinnanvapauteen, jota on kovasti markkinoitu sote-uudistuksen uutuutena ja vahvuutena.

Hän painotti sitä, että Kuntaliitto toki pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja kannattaa valinnanvapauden hallittua laajentamista. Mutta se tulisi Tainion mukaan ottaa käytäntöön asteittain. Se voisi tapahtua niin, että olisi maakunnallisia pilotteja ja kokeiluja, joista saatavia tuloksia hyödynnettäisiin.

Taustatilaisuuteen osallistuneet esittivät kysymyksiä, ja saivat niihin suoria vastauksia. Porukassa puisteltiin päitä ja ihmeteltiin, että miten tässä lopulta käy. Ongelmia ja yllätyksiä on taatusti tiedossa, oli yleinen vaikutelma. Erityisesti yhtiöittämisvelvollisuus tuo haasteita.

– Kuka hyötyy?, kysyttiin. Vastauskin nousi keskustelusta selkeänä. Suurimman voiton taitavat viedä isot kansainväliset palvelujen tuottajat.

– Siinä pienet paikalliset palvelujen tarjoajat saattavat jäädä jalkoihin, Tainio sanoi.

– Ehdotettu tapa toteuttaa perustason ja eräiden erityistason palveluiden valinnanvapaus yhtiöittämisvelvollisuuden ja markkinamekanismien kautta on ristiriidassa sote- ja maakuntauudistukselle alun perin asetettujen tavoitteiden kanssa, jotka koskevat yhdenvertaisuutta, palveluiden integraatiota ja kustannusten hillintää.

Kohti maakuntavaaleja

Tilaisuudessa tämän päivän kuntakenttää taustoitti myös tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom. Hän esitteli juuri käytyjen kuntavaalien tuloksia naisnäkökulmasta.

– Naisten osuus äänioikeutetuista on yli puolet. Naisten osuus ehdokkaista oli lähes 40 prosenttia ja naisten osuus kunnanvaltuustoihin valituista oli vähän alle 40 prosenttia.

Pekola-Sjöblom sanoi, että suunta on naisten kannalta hyvä, mutta vielä on matkaa taitettava, jos tasapeliin tähdätään.

Keskustelussa nostettiin esiin lähestyvä maakuntauudistus, joka tuo yhdet vaalit lisää demokraattiseen järjestelmäämme. Kansa valitsee myös tulevien maakuntien valtuutetut.

Varhaiskasvatuksesta

Kuntaliiton erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen nosti keskusteluun paljon puhutun varhaiskasvatuksen. Nyt kerätään tietoa siitä, miten asiakasmaksut ja maksuttomuudet vaikuttavat erilaisten kuntien tuloihin ja menoihin.

Hän jarrutteli suuria sodotuksia kuntien säästöistä ja huomautti muun muassa, että kasvavat lapsimäärät varhaiskasvatuksen piirissä auttamatta nostavat kustannuksia. Uusia tiloja on avattava ja vanhoja korjattava. Henkilökuntaa tarvitaan enemmän…..

Lahtinen sanoi, että vaikka maksujen keräämiseen kuluu rahaa ja resursseja melko runsaasti, on saatu nettohyöty kuitenkin sillä tasolla, että maksut kannattaa kerätä.

Kuulijoille kävi aika selväksi, että kunnat tuskin säästävät varhaiskasvatuksen laajentamisesta ja uusista maksujärjestelyistä.

Kirka kruunasi

Tiukka asia vauhditti väkeä, joka iloisena porukkana siirtyi Peacock-teatteriin Linnanmäelle. Siellä nautittiin vielä nostalgiasta ja mainiosta Kirka-musikaalista. Juttua piisasi väliajalla ja näytöksen jälkeenkin.