24.
maalis
2022

Vuosikokous 24.3.2022 klo 17

Naistoimittajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous on torstaina 24.3. klo 17 alkaen Päivälehden museon auditoriossa Helsingissä.
Kokouskutsu on toimitettu jäsenille sähköisesti 10.3.
Pyydämme tarjoilujen vuoksi kokoukseen osallistujia ilmoittautumaan viimeistään tiistaina 22.3. sihteerille

NAISTOIMITTAJAT RY – VUOSIKOKOUS 2022

Aika:                   24.3.2022 klo 17
Paikka:              Päivälehden museo, auditorio, Ludviginkatu 2-4, 00130 Helsinki

 

ESITYSLISTA

1 §  Kokouksen avaus.
2 §  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa.
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä kokouksen osallistujat.
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5 § Esitetään tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 tilinpäätös, johon sisältyvät tuloslaskelma ja tase, vuosikertomus vuodelta 2021 sekä toiminnantarkastajan lausunto.
6 § Tilinpäätöksen 2021 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
7 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut sekä luottamushenkilöille maksettavat korvaukset.
8 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat Anne-Maj Aunula, Meri Eskola, Anu Kytölä, Riitta Närhi sekä yleisvarajäsen Sanna Wirtavuori.
Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Riitta Lehtimäki sekä jäsenet Miia Saari, Maija Töyry, Tiina Vahtera ja yleisvarajäsen Tertta Saarikko.
9 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10 § Kokouksen päättäminen.

NAISTOIMITTAJAT ry
Hallitus