Vuonna 2012 järjestetään koulutusta maakunnissa

Naistoimittajien Afganistanin koulutushankkeen Learning Together toisen kauden (2012–2014) ensimmäinen koulutusmatka toteutui huhti–toukokuun taitteessa.

Ensimmäistä kertaa koulutus vietiin nyt maakuntaan ja kohteena oli Mazar-e-Sarif Pohjois-Afganistanissa. Kurssilaiset Mazarissa olivat kaikki hyvin nuoria. Afganistanin väestöstä 68 prosenttia on YK:n tilastoiden mukaan alle 25-vuotiaita.

Kabulin kurssipäivät järjestettiin tällä kertaa paikallisen yhteistyökumppanimme Afghan Women Journalist’s Unionin suosituksesta naisasiainministeriössä. Tilat jouduttiin kuitenkin sulkemaan turvallisuussyistä ja viimeinen kurssipäivä siirtyi pidettäväksi hotellissa.

Molemmat kurssit olivat täynnä journalismista ja oman työnsä kehittämisestä kiinnostuneita naistoimittajia. Kabulissa paikalla oli 13 ”vanhaa” kurssilaista ja saman verran tiedotustehtävissä työskenteleviä naisia ministeriöstä. Mazar-e-Sarifin kurssille osallistui 30 nuorta naistoimittajaa ja enemmänkin olisi ollut tulossa.

Turvallisuustilanne Kabulissa oli haasteellinen ja kurssin viimeinen päivä jouduttiin jättämään väliin hotelli Green Villageen tehdyn pommi-iskun takia. Viimeisen päivän tärkein asia, eli todistusten jakaminen, onnistuttiin kuitenkin järjestämään myöhemmin hotellin tiloissa.

Ohjelmassa oli suosittujen vakioaiheiden, kuten kuvajournalismin ja uutistyön, lisäksi uusina teemoina mm. innovaatiojournalismi ja poliittinen journalismi. Muuttuva mediamaailma on todellisuutta Afganistanissakin ja tulevaisuuden monet mahdollisuudet kiinnostavat toimittajia vaikkeivät vielä läheskään kaikkien arjessa näy mitenkään.

Poliittinen journalismi hakee muotoaa maassa, joka vasta opettelee demokratian pelisääntöjä. Poliitikkojen ja toimittajien yhteydenpito puhutti kurssilaisille, joille kerrottiin suomalaisten toimittajien työskentelystä eduskunnassa ja poliittisen päätöksenteon jatkuvasta seuraamisesta. Yksi esiin noussut kysymys kun oli, että miksi tavata kansanedustaja, jonka on jo kerran tavannut?

Naisiin kohdistuva väkivalta ja sen käsittely mediassa sai käytännönläheisen sävyn kurssilaisten vierailtua kabulilaisessa turvatalossa. Nuorten tyttöjen tarinat olivat täynnä perheen sisäistä väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.

Poliisin näkökulma asiaan saatiin kun kuopiolainen poliisi Juha Roine EUPOL:sta tuli kurssille kertomaan afgaanipoliisien koulutuksesta. Roineen maanläheinen ja luottamusta herättävä tapa kertoa asioista vahvisti varmasti kurssilaisten luottamusta poliisin toimintaan. Heistä moni oli alussa sitä mieltä, että sattuu mitä tahansa niin poliisi on viimeinen taho, jolta apua voi pyytää.

Mazar-e-Sarifin kurssi oli ensimmäinen paikkakunnalla järjestetty toimittajakurssi naisille ja se herätti mielenkiintoa televisiouutisia myöten. Kurssi avajaisiin saapui myös naispuolinen kyläpäällikkö Zarifa Qazizadah. Median rooli maan jälleenrakennuksessa ja naisten rooli sekä mediassa että yhteiskunnan jälleenrakentumisessa nousivat vahvasti esiin.

Kurssin nuoret naistoimittajat olivat valtavan kiinnostuneita oppimaan. Uutisten ja laajempien juttujen kirjoittaminen, kuvajournalismi, innovaatiojournalismi, ihmisoikeudet ja naisten rooli rauhanneuvotteluissa olivat Mazarin kurssipäivien aiheita.

Kouluttajina Kabulissa ja Mazar-e-Sarifissa olivat Kirsi Mattila, Reetta Nousiainen, Piia Pousi, Eeva Suhonen ja Eeva Koskinen.

Linkeistä pääsee lukemaan Naistoimittajat ry:n hankkeen kouluttajana Afganistanissa vierailleen Eeva Suhosen julkaisuja Global.finland.fi-verkkosivuilta.

http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=251235&contentlan=1&culture=fi-FI

 

Syyskuussa 2012 järjestetään ensimmäinen Afganistan soi! -tukikonsertti Kansallisteatterissa. Naistoimittajat ry:n järjestämän hyväntekeväisyyskonsertin tuotot ohjataan Afganistanin naisten ja lasten hyväksi.

Naisten ja lasten elämä Afganistanin sodan jaloissa on vaikeaa. Koulutus on ainoa tie parempaan tulevaisuuteen. Naistoimittajat ry on kouluttanut maan naistoimittajia vuodesta 2009 ja työ jatkuu. Hauras, uusi demokratia tarvitsee vahvan median ja ammattitaitoisia toimittajia. Kansallisteatterissa järjestettävässä suuressa tukikonsertissa esiintyvät muiden muassa Karita Mattila, Seppo Kimanen, Laura Voutilainen, Maarit Hurmerinta, Anna Eriksson, Heli Kajo, Tapiolan kuoro ja Ladies First Big Band. Illan juontavat Jani Toivola ja Shakiba Adil. Konsertin suojelija on presidentti Tarja Halonen. Konsertissa nähdään myös afganistanilaisten lasten ja nuorten laulua ja soittoa suoraan Kabulista: ilo ja musiikki ovat palaamassa sodan runteleman maan arkeen talebanien synkistä varjoista huolimatta.

 

Syksyn 2012 toimittajakurssin avajaisissa Kabulissa lokakuun lopussa puhunut Afganistanin ihmisoikeuskomission (Afghanistan Independent Human Rights Commission) puheenjohtaja Sima Samar muistutti paikalla olleille naistoimittajille, että heidän työnsä on erityisen tärkeää.

”Toimittaja tekee pyhää työtä. Siksi ei ole yhdentekevää, mistä toimittajat tekevät juttuja ja uutisia ja minkälaisia ne ovat. Toimivan oikeusvaltion oleellinen osa on riippumaton media. Te kaikki olette etuoikeutetussa ja vastuullisessa asemassa rakentamassa tähän maahan kestävää rauhaa ja vakaata kehitystä”, hän sanoi.

Kabulin kursseille osallistui 25 naistoimittajaa ja Mazar-e-Sarifin kurssille 30 naistoimittajaa. Kurssien painopiste oli tällä kertaa kurssilaisten toivomuksesta video- ja tv-journalismissa, mutta myös juttujen ja uutisten tekoa sekä ulkoasun suunnittelua opiskeltiin. Uusina aiheina käsiteltiin mm. tutkivaa journalismia ja verkkojournalismia.

Toiveet koulutuksen ulottamisesta myös eteläisiin maakuntiin Kandahariin ja Helmandiin saattavat toteutua verkko-opetuksen keinoin tulevaisuudessa. Pilottijakso on suunnitteilla ensi keväälle yhteistyössä alueella toimivien aktiivisten naistoimittajien kanssa.

Eeva Koskinen kirjoittaa matkalta: ”Yhteistyöjärjestömme Afghan Women Journalist Union on vihdoin saanut kaikki viralliseen rekisteröitymiseen vaadittavat asiat hoidettua oikeusministeriön kanssa. Järjestö haluaa toimivat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat ja tähän työhön tulemme antamaan ensi kevään koulutusmatkalla koulutustukea.”

Kurssien kouluttajina toimivat Pauliina Ståhlberg, Niina Karling, Hia Sjöblom ja Kirsi Mattila. Kurssien käytännön suunnitteluista, järjestelyistä ja logistiikasta vastasivat koordinaattori Eeva Koskinen, Afghan Women Journalist Unionin puheenjohtaja Shafiqa Habibi Kabulista ja toimittaja Shekiba Mohid Mazar-e-Sarifista.