Vuoden 2011 Kellokas: Tasavallan presidentti Tarja Halonen

Naistoimittajat ry on jo yli kolmekymmentä vuotta valinnut Vuoden Kellokkaaksi henkilön tai yhteisön, joka on merkittävällä tavalla kiinnittänyt huomiota ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen.

Vuoden 2011 Kellokkaaksi on nimetty tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka on julkisissa kannanotoissaan käsitellyt muun muassa naisten ja vähemmistöjen asemaa Suomessa ja maailmalla, kestävää kehitystä sekä rauhanprosessien toteuttamista.

YK:n Yleiskokouksen 66. istunnossa 21. syyskuuta 2011 presidentti Halonen sanoi: ”Globalisaatio on edistänyt merkittävää talouskasvua. Kasvun hedelmät ovat kuitenkin jakautuneet epätasaisesti maiden välillä ja sisällä. Se on väärin ja kestämätöntä. Velvollisuutemme on taata kestävä tulevaisuus planeetallemme ja sen asukkaille.”

Halonen lisäsi, että naisten ja nuorten voimaannuttaminen on tavoitteen kannalta välttämätöntä. ”Yhteiskunnallisessa kehityksessä on hyödynnettävä kaikki inhimilliset voimavarat.”

Suomen Naisjärjestöjen Keskusliiton 100-vuotisjuhlassa lokakuun 29. päivänä presidentti Halonen puhui muun muassa sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja totesi, että Suomessa monella alalla vallitsee edelleen jyrkkä jako naisten ja miesten töihin.

”Työmarkkinoiden jakautuminen näkyy myös palkkauksessa, joten ratkaisuksi ehdotetaan usein segregaation purkamista. Se ei kuitenkaan voi olla ainoa tie palkkatasa-arvoon. Esimerkiksi monet hyvinvointiyhteiskunnan palvelut tulevat käytännössä tehdyiksi naisten työllä. Meidän täytyykin yhteiskuntana kysyä itseltämme, millainen työ on arvokasta”, Halonen sanoi.