Vuoden 2010 Kellokkaat: Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola

Sukupuolella on väliä – myös journalismissa

Naistoimittajat ry on valinnut vuoden 2010 Kellokkaiksi dosentti Iiris Ruohon ja erityistutkija Sinikka Torkkolan Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselta. Valinnan perusteena on heidän uusin kirjansa Journalismin sukupuoli.

Miksi journalismi ei tasa-arvoistu, vaikka viralliset politiikat korostavat tasa-arvopyrkimyksiä ja toimittajakunnasta naisia on ollut puolet jo yli 20 vuotta?

Ruoho ja Torkkola vaativat kirjassaan journalisteja tunnistamaan alansa sukupuolittuneisuus ja sukupuolta rakentava vaikutus. Heidän mukaansa journalismin on mahdollista irrottautua jo taakaksi käyneestä perinteisestä sukupuolijaosta.

-Me suomalaiset kuvittelemme usein, että yhteiskuntamme on jo täysin tasa-arvoinen. Näinhän ei kuitenkaan ole. Medialla on merkittävä rooli asenteiden ja rakenteiden ylläpitäjänä. On valitettavaa, ettei suomalaiseen toimittajien peruskoulutukseen vieläkään kuulu sukupuolinäkökulman huomioiminen, vaikka se alkaa olla totta jo valtionhallinnon budjettisuunnitelmissakin, sanoo Naistoimittajat ry:n puheenjohtaja Eeva Koskinen.

Ruohon ja Torkkolan tärkeä kirja ansaitsee runsaasti lukijoita, erityisesti myös journalistikunnassa. – Sen sisältöä olisi hyvä avata myös nuorille koulun median lukutaitotunneilla, Koskinen ehdottaa. Naistoimittajat tulevat hyödyntämään Kellokkaita ja heidän kirjaansa vuoden 2011 tapahtumissaan.