Vuoden 2006 Kellokas: Maija Töyry

Naistoimittajat ry on valinnut Vuoden 2006 Kellokkaaksi toimittaja, VTT Maija Töyryn, joka on sinnikkäästi ajanut Suomen aikakauslehtijournalismin koulutusta koko 2000-luvun. Työn tuloksia ovat aikakauslehtijournalismin aikuiskoulutus, joka alkoi 2003, ja aikakauslehtijournalismin peruskoulutus, joka käynnistyy syksyllä 2007.

Koska aikakauslehtijournalismi on paljolti paitsi naistoimittajien työsarkaa myös naisten kuluttamaa journalismia, Naistoimittajat ry:n mielestä on tarpeen, että sillä on sijansa korkeakouluopetuksessa.

Journalismia on toki yliopistoissa jo vuosikymmeniä opetettu, mutta se on keskittynyt uutisjournalismiin. Aikakauslehtiala ja lukijalähtöisen kirjoittamisen opetus ovat jääneet marginaaliin. Alalta on puuttunut korkeakoulutasoinen perusopetus, laadukas täydennyskoulutus ja akateeminen tutkimus, minkä seurauksena myös yhteinen kieli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että aikakauslehtien journalistit olisivat ilman koulutusta. Päinvastoin: he ovat Suomen toimittajakunnan parhaiten koulutettu osa, mutta tutkinnot ovat pääosin muilta kuin journalismin alueilta.

Aikakauslehtijournalismin opetuksen tarve on todettu monin selvityksin ja raportein 1970-luvulta alkaen. Alan järjestöt Aikakauslehtien Liitto, Suomen Aikakauslehdentoimittajien Liitto/SJL ja Aikakauslehtien Päätoimittajat ovat toimineet aktiivisesti vuodesta 2000 rakentaakseen maisteri-tasoisia korkeakouluopintoja. Vuonna 2001 järjestöt palkkasivat koulutussuunnittelijaksi Maija Töyryn, kokeneen aikakauslehtitoimittajan, joka viimeisteli väitöskirjaansa naistenlehdistä. Töyry väitteli vuonna 2005 varhaisten naistenlehtien konsepteista.

Suunnittelutyö kesti kaksi vuotta, ja sen tuloksina ovat syntyneet edellä mainitut vuonna 2003 alkanut alan aikuiskoulutus ja syksyllä 2007 alkava perusopetus eli aikakauslehtijournalismin opintokokonaisuus (25 opintopistettä). Sekä perusopetus että aikuiskoulutus ovat sijoittuneet Helsinkiin Taideteolliseen korkeakouluun, joka on pitänyt mielekkäänä valokuvan, graafisen suunnittelun ja digitaalisen median opintokokonaisuuksien oheen sijoittuvaa mediakonseptien tuotantoihin ja sisältöihin keskittyvää aikakauslehtialan koulutuksesta.

Aikakauslehtijournalismin opetustyön Maija Töyry aloitti aikuiskoulutuksen puolelle suunnittelemissaan koulutusohjelmissa. Näissä vuodesta kahteen kestävissä koulutusohjelmissa keskitytään aikakauslehtityön johtamiseen ja mediakonseptien analyysiin, aikakauslehtiin kirjoittamiseen, editointiin ja koko toimitukselliseen työprosessiin. Koulutusohjelmissa edistetään toimitusten toimintatavan muutosta käsityömäisestä työtavasta suunnittelevaan ja editoivaan työskentelyyn.

Ensi vuoden alussa Taideteollinen korkeakoulu saa lahjoitusvaroin myös maan ensimmäinen aikakauslehtialan professuurin, jonka rahoittavat Aikakauslehtien Liitto ja Graafisen Teollisuuden Tutkimussäätiö. Viran täyttö on parhaillaan käynnissä. Virka sijoitetaan IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituuttiin, sillä perusopetuksen lisäksi professori kehittää myös aikuiskoulutuksen koulutusohjelmaa sekä edistää aikakauslehtialan kehityshankkeita.

Kehittämishankkeita ja tutkimusta varten IADE:ssa rakennetaan uutta menetelmää – mediakonseptilaboratoriota, jonka johtajana VTT Maija Töyry toimii. Se tarkoittaa kehittämismenetelmää, jonka avulla avataan mediaorganisaation tavoitteita käytännössä. Kestävien lukija- tai katsojasuhteiden luominen edellyttää niin yleisön tarpeiden tunnistamista kuin sisällön ja organisaation työprosessien uudistamista.
Mediakonseptilaboratoriossa tehtäviä tutkimushankkeita varten on Helsingin Sanomain Säätiö myöntänyt tutkimusmäärärahan.