Tietosuojaselosteet

Laadittu 23.5.2018

Tämä on Naistoimittajat ry:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Naistoimittajat ry

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Riitta Närhi

3. Rekisterin nimi ja sen sisältö

Jäsenrekisteri

Naistoimittajat ry on kerännyt jäseniltään jäsenlomakkeella ja jäsenkyselyillä henkilötietoja, joista on koostettu yhdistyksen jäsenrekisteri. Jäsenlomakkeessa kysytyt tiedot ovat nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite.
Edellä mainittujen henkilötietojen lisäksi jäsenrekisteri sisältää jäsenkohtaiset tiedot jäsenmaksun maksamisesta nykyiseltä ja kahdelta edeltävältä vuodelta.
Rekisteri sisältää myös yhdistykseen liittyneiden ja yhdistyksestä eronneiden jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet vuodesta 2014 lähtien.

4. Henkilötietojen käsittely ja henkilötietojen keräämisen tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja säilyttämisen tarkoituksena on yhdistyksen toiminnan edistäminen, jäsenasioiden hoitaminen ja yhteydenpito jäseniin.
Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta, ja niihin on käyttöoikeus vain sihteerillä. Naistoimittajat ry ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin.

5. Kuinka kauan henkilötietosi tallennetaan?
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kuulut yhdistykseen ja yhdistyksestä eroamisen jälkeen viisi vuotta.

6. Sinun oikeutesi tarkistaa omat tietosi
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus pyytää henkilötietonsa nähtäväksi ja myös vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Näihin tiedusteluihin vastaa .

***

Tämä on Naistoimittajat ry:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Jäsenkirjerekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Naistoimittajat ry

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Riitta Närhi

3. Rekisterin nimi ja sen sisältö

Jäsenkirjerekisteri

Naistoimittajat ry on kerännyt jäseniltään jäsenlomakkeella sähköpostiosoitteet, joista on koostettu yhdistyksen jäsenkirjerekisteri.

4. Henkilötietojen käsittely ja henkilötietojen keräämisen tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja säilyttämisen tarkoituksena on uutiskirjeen lähettäminen jäsenille.
Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta, ja niihin on käyttöoikeus vain sihteerillä. Naistoimittajat ry ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin.

5. Kuinka kauan henkilötietosi tallennetaan?
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kuulut yhdistykseen ja yhdistyksestä eroamisen jälkeen viisi vuotta.

6. Sinun oikeutesi tarkistaa omat tietosi
Jokaiselle jäsenelle on lähetetty kysely, jossa jäsen päättää itse uutiskirjeen tilaamisesta jatkossa.
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus pyytää henkilötietonsa nähtäväksi ja myös vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Näihin tiedusteluihin vastaa .