Kvinnliga journalister rf

Kvinnliga journalister rf är en aktiv förening för kvinnor inom journalistik. Vi är ingen fackförening, men medlemskap i Finlands journalistförbund är ett villkor för att kunna bli medlem hos oss.

Kvinnliga journalister rf är en av de äldsta journalistsorganisationerna i landet. Föreningen grundades 1946 för att förena kvinnor som försörjer sig genom att arbeta inom olika former av journalistik, från dagstidningar och professionella publikationer till nyhetsbyråer och radio- och TV-kanaler.

Vårt primära syfte är att påverka den allmänna opinionen och erbjuda omfattande utbildning. Vi ordnar också fritidsaktiviteter för våra medlemmar.

  • Vi organiserar offentliga seminarier för att väcka samhällsdebatt, speciellt gällande frågor som berör kvinnor, jämställdhet och journalistikens framtid. Vi bjuder in topptjänstemän och politiker till diskussioner om aktuella teman.
  • En gång om året väljer vi Årets Skällko, en person med ett budskap, någon som genom sitt självständiga agerande ökat medvetenheten och stimulerat debatten om en aktuell samhällsfråga.
  • Vi erbjuder utbildning från övningar i kreativt skrivande och kvinnors välbefinnande på jobbet till studier om Europeiska unionen ur ett kvinnoperspektiv.
  • Vi har också ett UM-finansierat projekt i Afghanistan, som kallas Vi lär oss tillsammans. Projektet fokuserar på att utbilda kvinnliga journalister och det organiseras i samarbete med AWJU, Afghan Women Journalist Union.
  • Våra fritidsaktiviteter består av möten, teaterbesök, kulturevenemang, studieresor och exkursioner där en kan träffa kollegor både hemma och utomlands.