31.
maalis
2019

Sukupuolella väliä? -hankkeen kysely

Kysely toimittajille ja viestinnän ammattilaisille: Kerro toimituksesi/työyhteisösi tasa-arvokäytännöistä ja vaikuta tulevien tasa-arvokoulutusten sisältöihin!

Toimittajille ja viestinnän ammattilaisille suunnattu kysely kartoittaa toimitusten/työyhteisöjen sukupuolten tasa-arvoa edistävien käytäntöjen nykytilaa ja toiveita tuleville tasa-arvokoulutuksille. Vastaamalla voit vaikuttaa!

Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja kyselyn täyttäminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. Vastaathan kyselyyn viimeistään 31.3.2019. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/4955C67658A84B92.

Kyselyn tulokset kootaan yhteen ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Tulosten koonnin toteuttaa tutkijatohtori Heidi Kurvinen Turun yliopistosta. Tuloksia hyödynnetään toimittajille suunnattujen kolmen tasa-arvokoulutuksen valmistelussa. Tuloksia käytetään myös koulutustilaisuuksissa materiaalina ja niistä nostetaan esille esimerkiksi hyviä toimituskäytäntöjä. Toimittajakoulutukset järjestää Sukupuolella väliä? -hanke vuosien 2019–2020 aikana yhteistyössä Journalistiliiton, Ylen, Naistoimittajat ry:n ja Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) kanssa.

Jos olet kiinnostunut liittymään toimittajille ja viestinnän ammattilaisille perustettavaan tasa-arvoviestijöiden verkostoon, niin lähetäthän yhteystietosi Sukupuolella väliä? -hankkeen projektipäällikölle: mia.terasaho(a)thl.fi

Sukupuolella väliä? -hanke on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) toimivan Tasa-arvotiedon keskuksen toteuttama hanke, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä mediassa että poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.2.2019–31.1.2021. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma (REC, 2014–2020).

Hankkeen sivut: www.thl.fi/sukupuolellavalia

Yhteistyöterveisin
Mia Teräsaho

***************************************

Mia Teräsaho
kehittämispäällikkö, VTM
Sukupuolella väliä? -hankkeen projektipäällikkö
Tasa-arvotiedon keskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Mannerheimintie 166
PL 30, 00271 Helsinki
029 524 7864
mia.terasaho(at)thl.fi

***************************************

Sukupuolella väliä? -hankkeen sivut: www.thl.fi/sukupuolellavalia
Tasa-arvotiedon keskus: www.thl.fi/tasa-arvo
Facebook: https://www.facebook.com/tasaarvotieto/
Twitter: @tasaarvotieto
Tasa-arvoasioiden verkostokirje: www.thl.fi/tasa-arvo-verkostokirje