Vuosikokouksessa 28.2. vas. Tiina Vahtera, Seija Nummijoki, Maija Töyry, Raija Lahtinen, Riitta Lehtimäki,, Paula Launonen (edessä), Eeva Puhakainen, Miia Saaari, Salla Nazarenko ja Anu Kytolä, ,

Riitta Lehtimäki puheenjohtajaksi

Naistoimittajat ry:n vuosikokous oli torstaina 28.2.2019 Päivälehden Museon auditoriossa Helsingissä.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Riitta Lehtimäki.
Hallituksen jäsenistä sen sijaan tuli äänestys, jossa äänet jakautuivat seuraavasti: Tiina Vahtera, 21 ääntä, Paula Launonen, 20 ääntä sekä Maija Töyry ja Miia Saari, kumpikin 19 ääntä, Tertta Saarikko 13 ääntä ja Leena Tamlander, 10 ääntä.
Vahtera, Töyry, Launonen ja Saari tulivat valituiksi hallitukseen, jossa jatkavat Anu Kytölä ja Eeva Puhakainen. Saarikko valittiin yleisvarajäseneksi, toisena jatkaa Tuija Halmekoski.
Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Marita Suontausta ja varatoiminnantarkastajaksi Heidi Salminen.
Vuosikokous hyväksyi yhdistyksen vuoden 2018 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hyväksynnän sai myös sääntömuutos, joka laajensi jäseneksi hyväksyttävien kriteerejä media- ja viestintäkentässä tapahtuvien muutosten mukaan. Sääntömuutoksen mukaan enää ei myöskään määritellä yhdistyksen jäsenen sukupuolta.
Demokratiapalkinnon, määrältään 5000€, käytöstä vuosikokous päätti, että summa siirretään Afganistaniin AWJU:lle naisjournalistien koulutustoiminnan jatkamiseen maaliskuun loppuun mennessä.
Vuosikokousta, joka kesti kaksi tuntia, johti Marja Palmunen.
Tilaisuuden aluksi päätoimittaja, osakas Anne Moilanen kertoi MustRead-yrityksen toiminnasta. Kokouksen päätyttyä kukitettiin vuosina 2017-18 yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Raija Lahtinen sekä 12 vuotta yhdistyksen lukupiiriä vetänyt Seija Nummijoki.
Teksti: Riitta Närhi