Riitta Lehtimäki jatkaa puheenjohtajana

Puheenjohtajat, vas. kokouksen pj Auli Kivenmaa ja toiselle kaudella valittu yhdistyksen pj. Riitta Lehtimäki

Naistoimittajat ry – Kvinnliga journalister rf piti vuosikokouksensa 25.3. Karjalatalossa, Helsingissä. Jäsenkunta osallistui kokoukseen etänä Teams-sovelluksen avulla. Kokousta johti yhdistyksen jäsen Auli Kivenmaa ja hänen lisäkseen paikalla olivat yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Lehtimäki, taloudenhoitaja, Meri Eskola, sihteeri Riitta Närhi sekä varapuheenjohtaja Anu Kytölä, joka vastasi etäkokouksen teknisestä toteutuksesta.  Kokoukseen osallistui 15 yhdistyksen jäsentä.

Henkilövalinnat

Kokouksen asialistalla oli sääntömääräiset asiat.  Yhdistyksen puheenjohtajalla ja kahdella hallituksen jäsenellä oli ensimmäinen kaksivuotiskausi täynnä ja olivat siten erovuorossa. Puheenjohtaja Riitta Lehtimäki ja hallituksen jäsenet Miia Saari ja Tiina Vahtera olivat valmiit jatkamaan tehtävissään ja tulivatkin valituiksi yksimielisesti, ilman vastaehdokkaita samoin kuin yleisvarajäsenistä toisen, Tertta Saarikko, jonka toinen kaksivuotiskausi oli täynnä.
Hallituksessa jatkavat Anne-Maj Aunula, Meri Eskola, Anu Kytölä, Riitta Närhi ja Maija Töyry sekä toinen yleisvarajäsen Sanna Wirtavuori.
Toiminnantarkastaja Marita Suontausta ja varatoiminnantarkastaja Birgitta Suorsa valittiin jatkamaan tehtävissään.

Muut sääntömääräiset asiat

Kokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen, johon sisältyivät tuloslaskelma, tase, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden.  Naistoimittajien tilinpäätös oli ylijäämäinen 3 710,34€.
Koronapandemian vuoksi monet tilaisuudet siirtyivät tai peruuntuivat kokonaan, kuten täyteen varattu syyskuinen opintomatka Viipuriin. Toisaalta opittiin uusia tapoja toimia verkkoalustoilla.
Vuoden 2021 toimintasuunnitelman tärkeänä osana on Naistoimittajien 75-vuotisjuhlavuosi. Juhlaa vietetään 11.11.