Naistoimittajat ry pitää nimensä ja jäsenkriteerinsä

Alkuvuodesta 2016 Naistoimittajat ry järjesti jäsenkyselyn aiheesta nimenmuutos. Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 80 vastausta, joiden perusteella jäsenistöllä on selkeä kanta: Naistoimittajat ry pitää nimensä ja jäsenkriteerinsä ennallaan. Kaiken kaikkiaan 58 vastausta on sitä mieltä, että ei halua nimenmuutosta Feministitoimittajiksi tai Feministijournalisteiksi. Mainittakoon, että näistä kahdesta ehdotetusta nimivaihtoehdoista Feministijournalistit sai enemmän kannatusta (14 kpl).

Nimenmuutoskyselyn taustalla oli hallituksessa noussut keskustelu siitä, onko Naistoimittajat-nimenä vääränlainen ja pitäisikö jäseniksi hyväksyä myös miehiä.

Myöskään jäsenkriteerejä ei haluta avata, näin sanoi enemmistö vastanneista eli 47 jäsentä.

Kysely herätti paljon kiinnostusta ja aiheutti jyrähdyksiä siitä, että jos nimi vaihdetaan, jäseniä tulee eroamaan. Feminismi koettiin vaaralliseksi sanaksi, joka voi johdattaa järjestön liian poliittiseksi.

Kuitenkin enemmistö äänesti sääntöihin tehtävän uuden muotoilun puolesta: ”Yhdistyksen tarkoituksen määrittelyyn lisätään neljäs d-kohta: d) edistää yhteiskunnan ja media-alan valtasuhteiden kriittistä tarkastelua ja ajaa sukupuolten tasa-arvoa erityisesti media-alalla.”

Tällä hetkellä järjestön tarkoitus määritetään seuraavasti:
”a) yhdistää toimitustyöstä pääasiallisen toimeentulonsa saavia naisia
b) edistää heidän ammatillista asemaansa
c) kehittää heissä vastuuntuntoa ammattiaan ja sen asettamia velvoituksia kohtaan.”

Muutosta ehdotetaan vuosikokouksessa, joka järjestetään 23.2.2016.

Puheenjohtaja ideoi, että nimenmuutoskyselyn innoittamana Naistoimittajat ry järjestäisi vuonna 2016 keskustelusarjan, jossa pohditaan feminismiä ja tasa-arvoa.