Naistoimittajat 75 vuotta: ainokaisista valtavirraksi

Naistoimittajat ry:n juhlavuonna yhdistyksen jäsenet ovat dokumentoineet
mediatyön naisvaltaistumista, digitalisoitumista ja pirstaloitumista.

Yhdistyksen Ainokaisista valtavirraksi -hankkeessa haastateltiin noin 50 naisjournalistia ja haastattelut tallennettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, SKS:n, arkistoon tutkijoiden käyttöön. Haastattelujen pohjalta julkaisimme lukuisia henkilökuvia. Työelämäkertojen aiheista on kuvattu myös tiivistelmä, joka on nähtävissä YouTubessa: Ainokaisista valtavirraksi (lyhyt) Ainokaisista valtavirraksi (pitkä)

Puheenjohtaja Riitta Lehtimäki pitää naisjournalistien työelämäkertojen keräämistä erittäin tärkeänä:
”Oli tärkeää kerätä tietoa naisjournalistien työurista, koska media-alan työt, tekniikat ja ansaintamallit ovat muuttuneet radikaalisti viime vuosikymmeninä. Samaan aikaan ala on muuttunut miesvaltaisesta alasta tasapainoalaksi ja sitten naisvaltaistunut. Naisjournalistien dokumentoidut avainkokemukset media-alan työstä tulevat olemaan alamme tutkijoille vielä aarreaitta ja lisäävät journalistien ymmärrystä omasta ammatistaan.”

Afganistanin naisjournalisteja kouluttamassa –
emme saa unohtaa afganistanilaisnaisten tilannetta!

Vuosina 2009–2017 Naistoimittajat järjesti Afganistanissa yhdessä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa koulutuksia ja työpajoja maan naistoimittajille Learning Together -hankkeessaan. Peräti yhdeksän vuotta kestänyt hanke oli pienelle naistoimittajien yhdistykselle hyvin kunnianhimoinen ja sen aikana koulutettiin 500 afganistanilaista naisjournalistia.
Koulutustyötä afganistanilaisten toimittajien parissa jatkaa vapaamuotoinen Learning Together -verkosto.

Naistoimittajat ry:lle myönnettiin koulutushankkeesta oikeusministeriön Demokratiapalkinto vuonna 2018.

Yhdistys on nyt tuottanut hankkeesta kuvitetun historiikin, jonka tavoitteena on pitää yllä suomalaisten tietoisuutta afganistanilaisten naisten ja tyttöjen vaikeutuneesta tilanteesta Taleban-hallinnon alla. Historiaraportti julkistetaan Naistoimittajat ry:n 75-vuotisjuhlassa 10.11.2021. Juhlan jälkeen se löytyy  www.naistoimittajat.fi -sivustolta. Historiaraportin on kirjoittanut toimittaja Kristiina Sarasti ja taittanut AD Eeva Värtö.

Otteita historiikista:

”Afganistanilaisista oli ihmeellistä, kun kerroimme, että Suomessa toimittaja voi kävellä eduskunnan kuppilaan ja kysyä ministereiltä ja kansanedustajilta mitä haluaa. Afganistanissa on todella vaikea järjestää tapaamisia ministerien kanssa, eivätkä toimittajat olleet siellä tottuneet seuraamaan poliittista päätöksentekoa”, hankkeen alkuun pannut, naistoimittajien ex-puheenjohtaja Eeva Koskinen kertoo historiikissa.

Kehitämme naisjournalistien ammattitaitoa ja yhteistyötä

Naistoimittajat ry – Kvinnliga journalister rf perustettiin 1946 yhdistämään naisia, jotka saavat toimitustyöstä pääasiallisen toimeentulonsa. Tarkoituksemme on kehittää jäsenten ammatti- ja elämäntaitoa, sekä olla eri viestimissä työskentelevien naisten yhdyssiteenä. Yhdistys vaikuttaa naiskuvaan lehdistössä, radiossa ja televisiossa sekä ottaa kantaa naisten etuja koskeviin asioihin viestimissä.

Yhdistys on jakanut jo vuodesta 1973 Vuoden kellokas -palkinnon henkilölle, työryhmälle tai organisaatiolle, joka on merkittävällä tavalla kiinnittänyt huomiota ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen. Tänä vuonna palkinnon sai Turvakamu – Ensi- ja turvakotien liiton lasten ja nuorten turvaksi luoto sovellus.

Ainokaisista valtavirraksi -hanketta on tukenut Kordelinin säätiö.