Ainokaisesta valtavirraksi

Ainokaisista valtavirraksi -työelämäkertojen keruuprojekti oli Naistoimittajat ry:n 75-vuotisjuhlavuoden mittavin hanke.

Saimme vapaaehtoiskerääjien voimin talteen naisjournalistien työhistoriaa 45:n haastattelun verran. Vaikka koronapandemia haittasi hankeen käynnistystä ja toteuttamista, keräys onnistui kaiken kaikkiaan hienosti ja pysyi aikataulussa. Suuret kiitokset sekä haastatelluille että haastattelijoille!

Hankkeen ohjausryhmä, vas Johanna Liukkonen, Tiina Vahtera, Jenna Parmala ja Maija Töyry.

Haastatteluäänitteet on tallennettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon tutkijoiden käyttöön.

Haastatteluissa onnistuttiin tavoittamaan kiinnostavasti median muutoksen eri puolia ja vaiheita tavalla, jossa tunnistetaan naisten näkökulma ja osuus muutoksiin. Toimme naisjournalistien monipuoliselle työlle näkyvyyttä juhlavuoden kuluessa aineiston pohjalta kirjoitetuissa henkilökuvissa ja niiden teemat koonneessa videoesityksessä.

Voit lukea työelämäkertoihin pohjautuvia, haastattelijoiden kirjoittamia, lukuisiin eri teemoihin pureutuvia henkilökuvia Naisten Ääni -verkkosivustolta
www.naistenaani.fi

Hankkeen aikana sen eri osapuolet verkostoituivat ”Naisjournalistien työelämäkerrat” Facebook-ryhmässä, jossa oli 247 jäsentä.
Siellä kerääjät viestittivät, kuka on haastatellut kenet ja laitettiin linkkejä Naisten Ääni -sivustolla ilmestyneisiin henkilökuviin. Ohjausryhmä vastasi sivustolla kerääjien kysymyksiin, jaettiin ohjeita ja annettiin tukea. Moni myös kertoi, keitä olisi ehdottomasti syytä haastatella. Toiveisiin oli helppo yhtyä, mutta kerääjien voimat eivät yltäneet kaikkia toivottuja haastatteluja taltioimaan.

Ainokaisista valtavirraksi -video esitettiin 75-vuotisjuhlassamme marraskuussa 2021. Siinä kokosimme yhteen hankkeessa esille nousseita keskeisiä teemoja. Video on vapaasti katsottavissa YouTubessa.

Ainokaisista valtavirraksi -videosta on YouTubessa nähtävillä pidempi 32 minuutin ja lyhyempi 17 minuutin versio. Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=joiLYcyGrOk

Videon esittely: Mediatyö on naisvaltaistunut, digitalisoitunut ja pirstaloitunut. Videolla viisi suomalaista naisjournalistia kertoo työn muutoksista. He edustavat niitä noin 50 journalistia, jotka on haastateltu Ainokaisista valtavirraksi -projektissa Naistoimittajat ry:n 75-vuotisjuhlavuonna 2021.

Projektia rahoitti Alfred Kordelinin Säätiö ja sitä ohjaamaan koottiin ohjausryhmä, jossa toimivat dosentti Maija Töyry sekä toimittajat Jenna Parmala, Tiina Vahtera ja Johanna Liukkonen. Viestintää jäsenistöön päin koordinoi ja toteutti sihteeri Riitta Närhi.
Ohjausryhmä kontaktoi henkilökohtaisesti ja sähköpostitse kymmeniä toimittajien eri alojen yhdistyksiä (kuten taloustoimittajia, urheilutoimittajia, radiotoimittajia) sekä 18 alueellista toimittajien järjestöä.
Ohjausryhmää työllistivät myös monet keräämisen käytäntöihin, äänitteisiin, editointiin ja julkaisemiseen liittyvien pulmien ratkaiseminen. Viestintä vaikutti järjestöjen ymmärrykseen historiatietojen taltioinnin tärkeydestä. Erityisen tärkeinä pidimme yhteydenpitoa journalismin opiskelijoiden järjestöihin.

Teksti Maija Töyry